Agresia na cestách.
blog_0421.1.2018Jedným z dôvodov prečo som začal písať tento blog bolo aj mnoho situácií, ktoré som zažil v premávke a sprevádzala ich nervozita a agresia. V aute za volantom si niekedy potrebujeme ventilovať svoju zlosť a frustráciu. Prečo je to tak? Aby som to lepšie pochopil, naštudoval som si nejakú teóriu z dopravnej psychológie. Agresia sa tam spomína dosť často ako jeden z najnebezpečnejších sprievodných javov tak pre samotného agresora, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí následky jeho agresie musia znášať. Skúsme si najprv vysvetliť základné pojmy. Jedným z dôvodom prečo som začal písať tento blog, bolo aj mnoho situácií, ktoré som zažil v premávke a sprevádzala ich nervozita až agresivita. V aute za volantom si niekedy potrebujeme ventilovať svoju zlosť a frustráciu. Prečo je to tak? Aby som to lepšie pochopil, začal som si študovať poznatky z dopravnej psychológie. Agresivita sa tam spomína veľmi často ako jeden z najnebezpečnejších sprievodných javov tak pre samotného agresora ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí následky jeho agresie musí znášať. Skúsme si vysvetliť základné pojmy.

V premávke môžeme stretnúť a rozpoznať rôzne druhy agresívnych vodičov. Jedným z nich môže byť tzv. naháňač času, ktorý sa snaží ušetriť každú sekundu nebezpečným predbiehaním, rýchlou jazdou a nezmyselným ponáhľaním sa a ak mu v tom náhodou niekto bráni, hneď sa nahnevá. Ďalším typom môže byť sudca ostatných, ktorý sa cíti byť oprávnený, aby dával ostatným účastníkom rady ako majú jazdiť alebo ich karhal častokrát aj vulgárnym pokrikovaním alebo dokonca snahou ostatných trestať. Ďalej poznáme chorobného dodržiavača predpisov, ktorý to isté žiada aj od ostatných, na základe pravidla, že keď musím dodržiavať pravidlá ja, budete aj vy všetci ostatní! Niektoré súťaživé typy si zas mýlia premávku s pretekárskou súťažou a ak náhodou niekto vyštartuje na zelenú skôr ako oni, dokážu to v sekunde brať osobne a hneď začnú zbytočné a nebezpečné preteky. Alebo poznáme aj taký typ agresora, ktorému robí radosť ostatných obmedzovať. Rád ostatných obmedzuje napríklad pri predbiehaní alebo odbočovaní a tým agresiu vyvolá u ostatných.


Každý z nás vodičov sa už určite s nejakým typom agresívneho účastníka cestnej premávky stretol, dokonca sme sa v niektorej z charakteristík mohli nájsť. Veľakrát sme za volantom zbytočne nervózni, reagujeme podráždene a necháme sa v premávke vyprovokovať. Ako proti agresii bojovať? Treba si najprv uvedomiť jednú dôležitú vec a to, že premávka je živý proces, ktorý slúži na prepravu tovarov a ľudí. V premávke nám všetkým ide o spoločný cieľ: dostať sa z bodu A do bodu B bez ublíženia na zdraví alebo majetku. Automobily ako niekoľkotonové stroje dokážu byť v rukách nezodpovedných a agrsívnych vodičov smrtiace zbrane, čoho môžeme byť svedkami denne. Skúsme teda nebyť sebeckí, nebrať si všetko osobne a ak v premávke spoznáme niektorý z typov agresívneho správania, nereagujme a nenechajme sa vyprovokovať. Nesnažme sa agresorov prevychovávať počas jazdy. Je to práca pre psychológov niekedy až pre psychiatrov na niekoľko sedení. Možno práve naša kľudná reakcia agresora ukľudní a on vo svojom konaní nebude pokračovať. Možno sa niekto ponáhľa len preto, lebo potrebuje ísť súrne na záchod. Zoberme na seba tú obeť a nechajme sa predbehnúť agresorom, ktorý sa na nás lepí a nechajme ho “vyhrať”. Možno tým uspokojíme jeho potrebu sa ukázať, zmiernime tak jeho agresiu, odvrátime dopravnú nehodu a zachránime sebe alebo niekomu inému život.